BHP w kuchni gastronomicznej

BHP w kuchni gastronomicznej

Kuchnie gastronomiczne, są miejscem pracy dla wielu tysięcy osób w naszym kraju. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że kuchnie gastronomiczne mogą być również niebezpiecznym miejscem pracy, które powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt. Do sprzętu takiego ogólnie można zaliczyć:

  • sprzęt ochrony indywidualnej,
  • sprzęt ochrony zbiorowej,
  • sprzęt przeciwpożarowy.

Sprzęt ochrony indywidualnej

To jaki sprzęt ochrony indywidualnej zastosujemy w naszej kuchni gastronomicznej, zależy przede wszystkim od tego jakie rodzaje prac tam wykonujemy (sprzęt ochrony indywidualnej, jest to taki sprzęt, który chroni tylko i wyłącznie jednego pracownika). Do takiego sprzętu zaliczyć możemy przede wszystkim strój. Ma on nie tylko dobrze wyglądać i reklamować naszą firmę, ale i spełniać odpowiednie wymogi. Kolejnymi elementami ochrony indywidualnej mogą być okulary ochronne, lub rękawiczki.

Sprzęt ochrony zbiorowej

Sprzęt taki zapewnia najczęściej odpowiednie warunki pracy, na danym obszarze wszystkim, którzy się tam znajdują. Zaliczyć można do niego na przykład odpowiednie wyciągi (jeśli mamy grille lub frytkownice), klimatyzacje jeśli specyfika naszej gastronomi powoduje podniesienie do niebezpiecznego poziomu, temperatury na naszej kuchni. Do sprzętu takiego zaliczyć również można nawiewy i tym podobne.

Sprzęt przeciwpożarowy

Jest niezbędny wszędzie tam gdzie są źródła ognia i występuje ryzyko wystąpienia pożaru, czyli niemal wszędzie.